Üdvözöljük a Dobozáruház Kft. által üzemeltetett weboldalon!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Dobozáruház Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a www.dobozaruhaz.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden a www.dobozaruhaz.hu weboldalon keresztül történ ő jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül minden oldal láblecéről vagy a következő linken [Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat] keresztül.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldal felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a termékek megjelenése helyenként eltérhet, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felel ősséget.

A megjelenített termékek online házhoz szállítással, vagy off-line a Szolgáltató raktárában vásárolhatóak, rendelhetőek meg.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelez ő érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:

 • Név: Dobozáruház Kft.

 • Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Csaba utca 77. 1em./8.

 • Adószám: 25443303-2-13

 • Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-178498; Pest Megyei Cégbíróság - Budapest

 • Statisztikai szám: 25443303 – 4618 – 113 – 13

 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-111098/2016.

 • Elektronikus elérhetőség: info@dobozaruhaz.hu

 • Telefonszám: +36 20/299 2222; +36 20/359 5615

 • Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20/ 299 2222

 • Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő – péntek 8:00 – 16:00 között

 • Internet cím: www.dobozaruhaz.hu

 • Tárhely-szolgáltató adatai: ADRISUM INFORMATIKA Kft. - 9024 Győr, Hunyadi utca 7/a. 2/6.

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, amely a www.dobozaruhaz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen

szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Dobozáruház Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás ok, az információs társadalommal összefügg ő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Ügyfél számára, azonban a vásárlás feltétele az érvényes regisztráció (majd belépés), mely regisztrációra az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.3. Az áru megvásárlásával a felek között létrejött magyar nyelvű szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltatónál leadott megrendeléseket, a megrendelő visszakeresheti.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Dobozáruház Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2030 Érd, Csaba utca 77. 1.em/8.

Az Ügyfél kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: hétfő – péntek 8:00 – 16:00 között, a mindenkor érvényes nyitvatartási időben.

Elektronikus elérhetőség: info@dobozaruhaz.hu

Telefonszám: +36 20/299 2222; +36 20/359 5615

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20/299 2222

Internetes cím: www.dobozaruhaz.hu

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes adatok:

 • Név

 • Telefonszám

 • Email cím

 • Jelszó

Alapértelmezett szállítási adatok: (megadása nem kötelező):

 • Irányítószám,

 • Város,

 • Cím,

 • Szállítási mód,

 • Fizetés módja.

 

Alapértelmezett számlázási adatok:

 • Számlázási név,

 • Város,

 • Cím.

 • Adószám (vállalkozásoknál kötelező)

A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.

Az Ügyfél a Weboldalon történ ő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért, problémáért semminemű felelősség nem terheli, ha az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető.

2.3. Amennyiben az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felelős. Köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát az Ügyfél, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztrációs során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, amennyiben pedig feltételezhető, hogy a jelszó használatával bármely módon a harmadik személy visszaél, az Ügyfél köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.4. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. Bejelentkezés után, a Beállítások gombra kattintást követően van lehetőség a korábban rögzített adatok megváltoztatására, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért a Szolgáltató semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Ügyfél a regisztrációját jogosult bármikor törölni vagy a Beállítások menüpontban szereplő „Törlöm a regisztrációm” gombra kattintva, vagy az ügyfélszolgálatnak az info@dobozaruhaz.hu e-mail címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció törléséről a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni. A törlést követően az Ügyfél felhasználói adatai 24 órán belül eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolni kívánt áruk lényeges jellemzőit, a termék, információs tulajdonságait oldaláról lehet megismerni.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, vagy az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál.

 

3.2. A kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó összeg + áfa a vételár, amely az általános forgalmi adót százalékban nem tartalmazza, azonban az esetleges szállítási díjat sem tartalmazza, a mindenkori termékdíjat viszont igen.

3.3.A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát fenntartja, mely vételár módosítása a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Webáruházban a megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezéssel vagy regisztráció nélkül, az adatok kitöltése után, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosárba" gomb használatával, a megvásárolni kívánt termék kiszerelésének kiválasztása és mennyiségnek megadása után teheti Kosarába. A Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség a kosár tartalmát megtekinteni, módosítani, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a "Megrendelem" linkre kattintást követően a Kosár tartalmát véglegesítette, a következő megjelenő oldalon ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási adatait, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját. A megrendelés oldalon található „Megrendelem” gombra kattintást követően kerül sor, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6. A Weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót nem tartalmazza, viszont a termékdíjat és az egyéb közterheket tartalmazó módon (nettóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Az áfa mértéke százalékos formában feltüntetve található a hatályos jogszabályok mértékében.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Vásárlói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

5.1. Az ügyfél által elküldött megrendelés, ajánlat megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül a Szolgáltató, visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail az Ügyfél által a regisztráció, illetve a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát az általános forgalmi adóval szállítási költséget és a fizetendő végösszeget tartalmazza. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8-16 óráig történik. Ezen időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ebben az esetben a legközelebbi munkanapon kerül a Vásárló megrendelése feldolgozásra.

5.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit: rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, áfát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időközben elfogyott, hiányos vagy nem utánrendelhető termékek esetében nem fogadja el a megrendelést és a szerződést visszautasítja részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Ebben az esetben, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A megrendelés visszaigazolására a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül, munkaszüneti nap illetve, többnapos ünnepek esetén pedig az ünnepet, munkaszüneti napot követő munkanapon kerül sor.

5.3. Amennyiben az Ügyfél erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem reagál, úgy megrendelését a visszaigazolásban foglaltak szerint a Szolgáltató véglegesnek tekinti.

5.4. A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató és az Ügyfél között a visszaigazolt megrendelés és a jelen ÁSZF tartalmával egyez ő, kereskedelmi forgalomban kapható áru(k) adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen ÁSZF alkalmazásában – amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.

5.5. Az Ügyfél mentesük az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.6. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor is, ha a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében, ha a megadott telefonszám helyesen van megadva.

5.7. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6. Fizetési és szállítási feltételek

6.1. Fizetési módok

Az Ügyfél részére a Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 • Készpénzben és bankkártyával az áru raktárában történő átvételekor Azáru átvételekor történő fizetés választása esetén az Ügyfél a Szolgáltató raktárhelységében fizeti meg a termék vételárát készpénzben vagy bankkártyával a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség, bankkártyás fizetés esetén technikai hibákért nem vállalunk felellőséget. A termék átvételére az Ügyfél a fizetést követően jogosult.

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Weblapon keresztül megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

 • Előre utalás bankszámlaszámra: Az Ügyfél a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Raiffeisen Bank Nyrt.-nél vezetett 12020304-01539214-00100000 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltüntetni. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

6.2. Számla

A termék átvételekor, vagy azt megelőzően (raktárunkban, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad. Azon Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a raktárban kapnak nyomatatott számlát az eladótól.

6.3. Szállítás

6.3.1. A Weboldalon leadott rendelések kiszállítása saját autóval vagy futárszolgálattal történik az online rendelés során az Ügyfél által megadott címre. 
Saját autóval kizárólag a budapesti vagy a pest megyei szállítási címmel rendelkező megrendeléseket szállítjuk.
A futárszolgálat hétfőtől péntekig, 8:00-16:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

6.3.2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt időpontban nem tartózkodik az Ügyfél által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a futárral új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A szállítási díj tartalmazza a másodszori kézbesítést is.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból, akkor a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltató részére és a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból (3. kiszállítás), ha a Vásárló a rendelés ellenértékét illetve az újabb szállítási költséget átutalással a Szolgáltató részére kifizette és a vételára a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

 

6.3.3. Kérjük, hogy a csomag átvételkor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni a következőkről:

 • A csomagolás sérülésmentes.

 • Az Ön által megrendelt terméket tartalmazza, illetve a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésnek.

 • Tartalmazza a számlát.

 • A számla végösszege megegyezik a visszaigazolásban szereplő összeggel.

 • Amennyiben hibát észlel, jelezze a futárnak és a Dobozáruház Kft. ügyfélszolgálata felé, és kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére.

6.3.4. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

6.3.5. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

6.4. Amennyiben a termék adatlapján nincs lehetőség azt a kosárba helyezni, akkor annak szállítását a Szolgáltató partnere nem vállalja, vagy annak szállítását állagmegóvás lehetetlensége miatt a Szolgáltató nem vállalja, ebben az esetben ezen termékre vonatkozó megrendelést a Vásárló nem tud leadni.

6.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.6. Szállítási költségek

6.6.1. A szállítási díj nem tartalmazza az áru emeletre történő szállítását.

6.6.2. Szállítási költségek a jelen ÁSZF részét képezik: letöltés

6.6.3. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szállító visszajelzése alapján van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.7. Szállítási határidő

6.7.1. A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni 1-4 munkanap szállítja házhoz a küldeményeket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

6.7.2. A megrendelés kiszállításának határideje általában 1-4 munkanap. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

6.8. Személyes átvétel

Az Ügyfél a megrendelt termékeket - az Ügyfél előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató raktárában: 1225 Budapest, Nagytétényi út 226. 2.em/A.

7. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó ”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Amennyiben a Dobozáruház Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Dobozáruház Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 • olyan zárt csomagolású termék (ragasztószalag felhordó készülék, térkitöltő, kézi sztreccsfólia húzó, ragasztószalag húzó, légpárnás fólia).

 

7.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni (például: postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken [elállási nyilatkozat] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. A Szolgáltató mindkét esetben e-mailben 24 órára visszaigazolja, ha észleli a rendszer a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén a határidő számítás szempontjából az e-mail megérkezését veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy a feladás dátuma hitelt érdemlően bizonyítható legyen.

7.1.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Dobozáruház Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi út 226. 2.em/A. alatti címre vagy személyes átvétel esetében, a Fogyasztó által átvételre megjelölt, jelen ÁSZF 6.8. pontjában ismertetett Szolgáltató raktárába visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Futárral történ ő visszajuttatás esetén a Dobozáruház Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi út 226. 2.em/A. szám alatti címre szükséges a terméket visszajuttatni.

7.1.6. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó 14 napos határidő letelte előtt elküldi, postára adja, vagy a Szolgáltató raktárában személyesen átadja.

7.1.7. A Fogyasztót terheli a termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége. A Fogyasztót terheli a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállításban segítséget nyújt, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia, azonban ennek költségét a Szolgáltató nem vállalja át a Fogyasztótól. Szolgáltatónak a Fogyasztó által visszaküldött csomagot utánvéttel nem áll módjában átvenni. A Fogyasztót termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. A Fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a fogyasztó kérése alapján a szerződést teljesült.

7.1.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített vételárat, valamennyi ellenszolgáltatást, viszont a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget nem. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési

móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.9. Kizárólag akkor vonható felelősségre a Fogyasztó a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Jótállás, szavatosságot nem vállalunk, mivel egyszer használatos termékeket értékesítünk.

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Fél éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet javítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.4. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

8.1.5. Az Ügyfél a kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

8.1.6. Az Ügyfél kellékszavatossági igénye érvényesítésének a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül nincs egyéb feltétele a hiba közlésén túl, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). A Szolgáltató csak akkor mentesül ilyen esetben a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles helyt adni az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthet ő része tekintetében érvényesíti, a termék egyéb részeire a szavatossági igény nem minősül érvényesítettnek.

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél termék (ingó dolog) hibája esetén választás a szerint a 8.2. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék előállítója és forgalmazója gyártónak minősül a Ptk. értelmében.

8.3.2. Az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti termékszavatossági igényként. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania a termék hibáját. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.3. Az Ügyfél a terméket a gyártó általi forgalomba hozatalától számított fél éven belül érvényesítheti a termékszavatossági igényét, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a gyártóval. Késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.3.4. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelez ő hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Felelősség

9.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerül ő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Ilyen esetben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felel ősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Ügyfél elfogadja, hogy az internet globális jellege miatt a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7.Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, ha kifogásolható tartalmat észlel. A Szolgáltató jogosult az információ haladéktalan törléséra vagy annak módosítására, ha a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bár milyen okból is következnek be:

  • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

  • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

10.Szerzői jogok

A Weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, reprodukálni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

 

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait:

Ügyfélszolgálat:

 • Központi cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 226. 2.em/A.

 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon: 8 - 16-ig

 • Telefonszám: +36 20/ 299 2222; +36 20/ 359 5615

 • Kapcsolattartó személy: Bedő Krisztián; Bondár Tímea

 • E-mail cím: info@dobozaruhaz.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege azt megengedi, szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató köteles az írásbeli panaszt, beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálni, érdemben megválaszolni, és a válasz Ügyfélhez való eljuttatásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában az álláspontját megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig meg őrizni.

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva, amennyiben Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató raktárában elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 • Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a hatóság dönt.

 • Békéltető Testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: (1) 269-0703

Fax száma: (1) 269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Az Ügyfél az online adásvételi szerződéssel összefüggő jogvita esetében elektronikusan is tudja érvényesíteni jogait az online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a következő linken (Online vitarendezési platform) elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím:1253 Budapest, Pf.:10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Jelen ÁSZF-be foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a www.dobozaruhaz.hu - n keresztül történő vásárlás, interneten keresztül történő megrendelés esetén érvényesek.

 

12.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, melyről az Ügyfeleket a Szolgáltató a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A Weboldal használatának feltétele a módosítást követően, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

12.3. A Webáruház használata nem jelent kockázatot, biztonsági foga megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit, használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal. A Weboldalon való vásárlás az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását feltételezi az Ügyfél részéről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. január 1.